Generali to jedna z największych firm finansowo-ubezpieczeniowych w Polsce. Na polskim rynku jest obecna od 1998 r. i sukcesywnie buduje swoją pozycję przez wdrażanie zdywersyfikowanej oferty, skupiającej się na trzech obszarach: ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, plany emerytalne i inwestycyjne oraz ubezpieczenia dla firm.

Generali Polska dzieli się na 4 wyspecjalizowane spółki:

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A,
 • Generali Finance. S.A.

Jaki adres ma siedziba Generali?

Generali Polska ma wiele oddziałów oraz placówek partnerskich, w których możesz skontaktować się z agentem i wybrać ubezpieczenie majątkowe, na życie i zdrowie, NNW, rolnicze czy też ubezpieczenie podróżne. Na stronie internetowej firmy jest dostępna interaktywna mapa ze wszystkimi placówkami Generali. Znajdują się one m.in. w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin, Rzeszów, Koszalin, Bydgoszcz,Toruń, Radom, Gdynia, Gdańsk.

Siedziba: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Jak skontaktować się z firmą Generali?

Aby uzyskać informacje o polisie i dokonać zakupu możesz skorzystać z infolinii. Profesjonalni doradcy finansowi służą Ci pomocą w wyborze odpowiedniego zabezpieczenia, a także pomogą rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości oraz załatwić sprawy w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Numer telefonu:

 • 22 543 87 00 – wykupienie polisy (pn-pt: 8.00 – 20.00)
 • 913 913 913 – obsługa klienta i zgłoszenie szkody (pn-pt: 8.00 – 17.00)

Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zamówienie kontaktu. Wystarczy wybrać rodzaj ubezpieczenia, o którym chcesz porozmawiać, datę i godzinę kontaktu oraz swój numer telefonu.

Innym sposobem jest kontakt przez pocztę elektroniczną. W zależności od tego, w jakiej sprawie chcesz się z skontaktować z klientem właściwy będzie adres e-mail:

 • direct@generali.pl. – wykupienie polisy,
 • centrumklienta@generali.pl – sprawy związane z obsługą umów ubezpieczeniowych,
 • szkody@generali.pl – zgłoszenie szkody.

Na stronie internetowej dostępny jest również chat online, na którym możesz zadawać nurtujące Cię pytania w sprawie oferowanych ubezpieczeń oraz kwestii związanych z obsługą zakupionych polis np. zgłoszenie i zniesienie cesji, zgłoszenie szkody lub roszczenia, przedłużenie polisy, zmiana danych kontaktowych.

Jak sprawdzić swoją polisę w Generali?

Aby dowiedzieć się o stanie swojej polisy, czyli o długości jej trwania, zakresu obowiązywania, sumie ubezpieczenia, składce i przysługujących Ci praw skontaktuj się z agentem Generali przez infolinię pod numer 913 913 913 lub adres e-mail: centrumklienta@generali.pl

Jeśli posiadasz Ubezpieczenie na życie, Otwarty Fundusz Emerytalny lub Dobrowolny Fundusz Emerytalny to możesz skorzystać z konta klienta Generali. Po zalogowaniu się masz dostęp do informacji o wykupionej polisie.

Ile płaci Generali za pobyt w szpitalu?

Wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu zależy od wysokości składki miesięcznej za ubezpieczenie na życie. W przypadku zdecydowania się na najniższą składkę ubezpieczone może liczyć na wypłatę 45 zł za każdy pobyt dzień pobytu w szpitali oraz odszkodowanie na wypadek śmierci na kwotę 35 000 zł. Z kolei, jeśli klient zdecyduje się na najwyższą składkę to przysługuje mu 60 zł dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu i 70 000 zł odszkodowania na wypadek śmierci.

Świadczenie może być wypłacane za maksymalnie 20 dni hospitalizacji w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego tą samą chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem lub uszkodzeniem ciała.

Czy Generali wypłaca odszkodowania?

Tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie w ramach autocasco, ubezpieczenia na zdrowie i innych polis. Warto jak najszybciej zgłosić szkodę, gdyż jeśli minie termin do wniesienia zawiadomienia o szkodzie, możesz bezpowrotnie zapomnieć o wypłacie odszkodowania.

Termin na zgłoszenie szkody z  ubezpieczenia OC jest równy terminowi przedawnienia o naprawienie szkody, czyli 3 lata. Jednakże w przypadku innych polis Kodeks Cywilny nie ogranicza firm ubezpieczeniowych, co do terminów na zgłoszenie zdarzenia, które powoduje wypłatę odszkodowania.

Jak to wygląda w Generali?

Zgłoszenie szkody w Generali Polska w zależności od rodzaju polisy powinno nastąpić:

 • ubezpieczenie assistance – w ciągu 12 godzin od zdarzenia (w razie wypadku lub awarii pojazdu) lub 7 dni (w razie kradzieży),
 • ubezpieczenia AC – w ciągu 7 dni od powstania szkody lub od dnia, w którym klient dowiedział się o zdarzeniu,
 • ubezpieczenie NNW – ubezpieczony powinien poinformować o szkodzie w ciągu 7 dni od wypadku, a w przypadku śmierci ubezpieczonego osoby upoważnione muszą to zrobić w terminie 30 dni od jego zgonu.

Jak wypłacić pieniądze z polisy Generali?

Najwygodniejszym sposobem na zgłoszenie szkody w celu wypłaty odszkodowania jest formularz online dostępny na stronie internetowej Generali. Należy wpisać swój numer polisy swojej lub sprawcy, a następnie podać informacje o zdarzeniu, które spowodowało szkodę. Podczas wypełnienia formularza, możesz zapoznać się z listą dokumentów, jakie musisz załączyć, aby firma mogła pozytywnie rozpatrzyć żądanie wypłaty odszkodowania. Po zgłoszeniu sprawy otrzymasz jej numer SMS-em, aby móc na bieżąco śledzić jej status przez zalogowanie się za pomocą podanego numeru. Po rozpatrzeniu zgłoszenia przez ubezpieczyciela, dostaniesz SMS-em decyzję o rozstrzygnięciu sprawy.

Klienci mogą zgłosić szkodę, pisząc na adres e-mail: szkody@generali.pl lub kontaktując się z Centrum Pomocy pod numerem telefonu 913 913 913. Doradca ubezpieczeniowy wskaże Ci, jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty odszkodowania.

Po jakim czasie Generali wypłaca pieniądze?

Wypłata odszkodowania oraz rekompensaty w ramach ubezpieczeń majątkowych, na życie i zdrowie i NNW powinna nastąpić nie później niż 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W tym czasie agent Generali może skontaktować się z Tobą w celu dołączenia dodatkowych dokumentów, czy uzupełnienia informacji.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności zdarzenia w wyżej podanym terminie okazało się niemożliwie, to firma ubezpieczeniowa powiadomi Cię o tym fakcie i wypłaci tylko bezsporną część odszkodowania. Pozostała część zostanie wpłacona na Twoje konto w ciągu 14 dni od momentu, w którym załatwienie sprawy było możliwe.

Czy Generali to dobry ubezpieczyciel?

Generali to jedna z lepszych firm ubezpieczeniowych w branży. Proponuje ona elastyczne rozwiązania dla klientów indywidualnych, rolników i przedsiębiorstw, które umożliwiają dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnej sytuacji. Ubezpieczony zawsze może poszerzyć zakres swojej polisy i zyskać dodatkową ochronę, a jasne zasady współpracy gwarantują bezpieczeństwo i bezproblemową obsługę w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczalnia Generali – czy ma dobre opinie?

Firma ubezpieczeniowa Generali to ceniona przez wielu klientów firma, która wyróżnia się wyspecjalizowaną ofertą polis. Można tam znaleźć nie tylko standardowe polisy OC i AC, ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, ubezpieczenie na zdrowie i życie, NNW. To także sprawdzone ubezpieczenia dla rolników: ubezpieczenia upraw rolnych, maszyn rolniczych i agro flot, zwierząt gospodarskich, instalacji OZE i przedsiębiorstw z sektora rolnego. Warto wspomnieć o polisie Autocasco, Autoszyby, Auto Assitance.

Ułatwiony kontakt przez infolinię oraz formularz online zapewnia bezproblemową wypłatę świadczeń i odszkodowań z tytułu polisy. Jeśli więc myślisz nad wyborem ubezpieczenia, warto skorzystać z oferty Generali Polska.