Warta od ponad 100 lat zapewnia ochronę osobistą i majątkową osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom w całej Polsce. Obecnie firma ubezpieczeniowa Warta ubezpiecza ponad 7 milionów osób i stale podnosi standardy na rynku ubezpieczeń przez tworzenie innowacyjnej strategii biznesowej.

Oferta dostępnych polis jest stale doskonalona, aby zapewnić najwyższą jakość ochrony finansowej oraz obsługi klienta. Wszechstronne nastawienie na klienta, wzajemne zaufanie i komunikacja oraz nastawienie na wyniki sprawia, że grupa Warta to jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce.

Grupę Warta tworzą dwie spółki:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A – oferuje m.in. ubezpieczenia OC, komunikacyjne, osobowe, majątkowe, turystyczne.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie – oferuje indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.

Jaki adres ma siedziba Warta?

Towarzystwo Ubezpieczeń Warta działa na terenie całego kraju. Rozbudowana sieć dystrybucji umożliwia klientom łatwy dostęp do bogatej oferty produktów detalicznych ubezpieczyciela. Na stronie internetowej Warta w zakładce “Znajdź Agenta” możesz znaleźć adres do najbliższego agenta, który doradzi Ci w sprawie zakupu ubezpieczenia i rozwiąże kwestię związane z obsługą polisy np. zgłoszenie szkody, informacje o zakresie obowiązywania ubezpieczenia, zgłoszenie lub zniesienie cesji.

Siedziba:

Jak skontaktować się z firmą Warta?

Potrzebujesz pomocy w sprawie ubezpieczenia? Możesz skontaktować się z firmą Warta przez infolinię Assistance.

Pomoc 24/7 (Assistance): (48) 502 308 308

Możesz skontaktować się z firmą Wartą przez agenta, który współpracuje z firmą. Najbliższego agenta w Twojej okolicy znajdziesz na stronie internetowej Warty.

Jeśli masz ubezpieczenie Assistance warto skorzystać z infolinii Assistance 24/7. Masz możliwość skorzystania z holowania pojazdu oraz samochodu zastępczego do 30 dni. W przypadku rozszerzonego pakietu otrzymujesz pomoc serwisową w razie awarii, utraty kluczyków, rozładowania akumulatora itp, a także pomoc w podróży i zakwaterowanie.

Ubezpieczyciel Warta umożliwia zakup polis przez stronę internetową. Wystarczy wybrać rodzaj ubezpieczenia, a zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem, w którym wypełniasz żądane informacje. Następnie serwis wyświetla Ci dostępne opcje – to Ty decydujesz, jaka oferta jest dla Ciebie najlepsza. Niektóre polisy są dostępne do kupienia online, a przypadku pozostałych konieczne jest rozmowa z Agentem przez telefon lub w jednej z placówek Warty.

Co ważne Warta umożliwia zgłoszenie szkody lub roszczenia przez internet. Wystarczy wypełnić prosty formularz online i dołączyć niezbędne dokumenty w formie skanu lub zdjęcia.

Co obejmuje ubezpieczenie Warta?

Ubezpieczenie Warta to oferty zabezpieczeń majątkowych i osobistych na wypadek niespodziewanych okoliczności dla pojedynczych klientów oraz przedsiębiorstw i instytucji. W Warta znajdziesz zarówno ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe, które są dopasowane do Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie na samochód w Warta to:

 • ubezpieczenie OC,
 • Autocasco (ubezpieczenie AC),
 • ubezpieczenie Assistance,
 • ubezpieczenie NNW.

Polisa OC (jest to obowiązkowe ubezpieczenie auta) – to szybka wypłata odszkodowania w razie spowodowania szkody przez kierowcę, pomoc na miejscu wypadku (doradztwo, zorganizowanie pomocy z odholowanie pojazdu) oraz ochrona zniżek. Assistance w zależności od pakietu obejmuje darmowe holowanie samochodu, pomoc serwisową oraz zapewnienie samochodu zastępczego. Autocasco pozwala zabezpieczyć auto na wypadek kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia. W zależności od potrzeb ubezpieczeniowych klient może zdecydować się na jeden z dwóch wariantów polisy AC: Standard i Komfort. Każdy z nich zapewnia ochronę od wszystkich zdarzeń (All Risks).

Ubezpieczenie na życie obejmuje takie produkty detaliczne jak:

 • ubezpieczenie na życie dla Ciebie i całej rodziny,
 • ubezpieczenie na życie indywidualnie dopasowane,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie dziecka – polisa NNW szkolna i ubezpieczenie posagowe dziecka,
 • ubezpieczenie do kredytu na wypadek śmierci lub poważnego wypadku ubezpieczonego.

Ponadto w Warcie możesz zakupić ubezpieczenia majątkowe mieszkania oraz domu jednorodzinnego i innych nieruchomości. Zyskujesz wsparcie finansowe w razie pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń. Możesz ubezpieczyć nawet domek letniskowy, garaż i dom w budowie.

Wśród ubezpieczeń majątkowych znajdują się także specjalnie polisy:

 • OC w życiu prywatnym,
 • pomoc Assistance dla sprzętu domowego,
 • ubezpieczenie smartfona, tabletu, smartwatcha.

Warta oferuje atrakcyjne ubezpieczenia turystyczne. Warta Twoje NNW w wariancie dla Turysty (RP) to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z pomocą Assistance i innymi korzyściami. Zakres ubezpieczenia wypłatę świadczenia w razie zwichnięcia, złamania, śmierci ubezpieczonego, pomoc w razie utraty bagażu, pokrycie kosztów szkód (np. podczas pobytu w hotelu). Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę w Warta to m.in. pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie nagłej choroby lub wypadku, pomoc assistance, pokrycie kosztów kwarantanny lub izolatorium oraz wysokie sumy ubezpieczenia nawet do 2 000 000 zł.

Ile czeka się na odszkodowanie z Warty?

Warta wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od wysłania zgłoszenia szkody przez ubezpieczonego lub  osobę upoważnioną.

Jakie dokumenty do odszkodowania Warta?

Do zgłoszenia szkody najlepiej skorzystać z formularza online na stronie internetowej Warta. Przygotuj takie dokumenty jak:

 • dane uczestników zdarzenia,
 • dowód rejestracyjny pojazdu w razie wypadku komunikacyjnego lub jego awarii,
 • informacje dotyczące przedmiotu szkody,
 • dokumentacja medyczna, w przypadku ubiegania się o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie.

Jeśli masz wątpliwości, jakie dokumenty masz wysłać skontaktuj się z infolinią lub jednym z agentów Warty.

Ile Warta płaci za operacje chirurgiczne?

Towarzystwo Ubezpiczeń Warta wypłaca 100% sumy ubezpieczania w razie konieczności przeprowadzenia operacji chirugicznej I klasy, a w przypadku operacji chirurgicznej II klasy 50% sumy ubezpieczenia.

Czy Warta płaci za zwolnienie lekarskie?

Tak, pod pewnym warunkiem. Warta wypłaca świadczenie, jeżeli okres pozostawania bez pracy trwał dłużej niż 30 dni i jest spowodowany niezdolnością do pracy lub utratą stałego źródła dochodów. W tym wypadku Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca pieniądze za okres od momentu wystąpienia zdarzenia.

Jak zgłosić wypadek w Warcie?

Ubezpieczony może zgłosić szkodę przez internet. Wystarczy wypełnić specjalny formularz na stronie Warta i zatwierdzić go. Formularze znajdują się w zakładce “Zgłoś szkodę” w prawym górnym rogu strony.

Nie powinieneś zwlekać ze zgłoszeniem wypadku, gdyż przekroczenie określonego terminu na zawiadomienie ubezpieczalni o zdarzeniu, może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę Warta.